TRADITOM

Varietats tradicionals de tomàquet i practiques culturals

El tomàquet és la segona hortalissa més consumida a la Unió Europea i una de les principals fonts de molts dels nutrients, vitamines i antioxidants de la nostra dieta. Des de que el tomàquet va ser introduït a Europa pels conqueridors espanyols al segle XVI, un gran nombre de varietats tradicionals han sigut desenvolupades per productors locals.

L’objectiu del projecte TRADITOM és valoritzar la diversitat genètica present a les varietats tradicionals de tomàquet així com incrementar la seva resiliència per tal d’alentir l’actual substitució d’aquestes varietats per d’altres més productives, més resistents però sovint amb un pitjor perfil sensorial.

El projecte de recerca TRADITOM ha rebut finançament per part del programa per a la Investigació i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, sota l’acord de subvenció nº 634561. El Coordinador del projecte és l’investigador Antonio Granell del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), qui ha reunit un equip d’experts de 16 institucions d’investigació de diferents països de la Unió Europea i Israel. El repte d’aquest equip és impulsar la conservació d’aquestes varietats de tomàquet i incrementar la seva competitivitat tant en el mercat local com el mercat global.